President to Pardon Thanksgiving Turkey

President Lincoln Pardons Thanksgiving Turkey~