Home » Music Videos » Rascal Flatts » Skin Sarabeth

Rascal Flatts - Skin Sarabeth

Rascal Flatts
  • Genre: Country
  • Description: Music video by Rascal Flatts performing Skin Sarabeth. (C) 2005 Lyric Street Records, Inc.